Pogonske grupe vazduhoplova

Teorijska nastava:

• Osnovni principi i zakonitosti mlazne propulzije.
• Elise (elementi konstrukcije, karakteristike i efikasnost elise).
• Klipni motori (princip rada, podela, elementi konstrukcije, radni procesi i karakteristike motora).
• Turbinski motori (princip rada, elementi konstrukcije, radni procesi, performanse, regulacija i ograničenja).
• Karakteristike i parametri rada dvostrujnih i turboelisnih motora.

Praktična nastava:

• Sistemi klipnih motora (obrazovanje smeše, podmazivanje, hlađenje, paljenje, startovanje, usisni i izduvni sistem).
• Sistemi turbinskih motora (motorski sistem za gorivo, podmazivanje, sistem za vazduh, sistem za paljenje i startovanje turbinskih motora).