Instrumenti vazduhoplova

Teorijska nastava:

• Instrumenti pito-statičkog sistema (visinomer, brzinomer, variometar, mahmetar).
• Žiroskopski instrumenti (pokazivač skretanja, veštački horizont).
• Navigacioni instrumenti (magnetni kompas, žiroskopski pokazivač kursa, žiromagnetni kompas).

Praktična nastava:

• Instrumenti za praćenje rada pogonske grupe (manometri, termometri, merenje količine goriva, merenje protoka goriva, itd.).
• Praktična konstruktivna rešenja različitih tipova pilotskih instrumenata.