Смер: Саобраћајни, Безбедност, Транспорт

Семестар VI

статус предмета: обавезан

Предметни наставници:

др Никола Челар, ванредни професор, кабинет 209, е mail: n.celar@sf.bg.ac.rs

Асистенти:

др Јелена Кајалић, кабинет 432/113, е mail: j.kajalic@sf.bg.ac.rs

Стаменка Станковић, кабинет 432/113, е mail: s.stankovic@sf.bg.ac.rs

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА:

уторак    10:00-12:00

четвртак 12:00-14:00