Основни задатак предмета је да студенте оспособи за организацију, технологију и управљање путничким железничким саобраћајем, као и у целини експлоатацију и то у подручју: путничких станица, путничког саобраћаја и да студенте упозна са методама за планирање и мерење квалитета превозне услуге.