Profesori:
Prof. dr Goran Markovic

Asistent:
Prof. dr Marija Malnar

Uslov za izlazak na ispit ORK je polozen ispit OT2.

Studenti koji nisu polozili OT2 mogu da slusaju predavanja i vezbe, kao i da rade ldomace zadatke i kolokvijume, ali ne mogu da izadju na ispit dok ne ispune uslov za polaganje ispita, tj. daju OT2.