Profesor:
prof. dr Goran Marković
prof. dr Marija Malnar
Asistent:
prof. dr Marija Malnar
Uslov za izlazak na ispit BKS je polozen ispit ORK.
Studenti koji nisu polozili ORK mogu da slusaju predavanja i vezbe, kao i da brane projektne zadatke i seminarske radove, ali ne mogu da izadju na ispit dok ne ispune uslov za polaganje ispita, tj. daju ORK.