Све о предмету Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 1

Садржај предмета

Теоријска настава

Глобални развој ваздушног саобраћаја. Увод у комерцијалне авио-компаније. Организације и удружења авио-компанија. Основи планирања ваздушног саобраћаја и транспорта. Истраживања тржишта и квантитативна истраживања. Секвенцијални и симултани модели путничке потражње. Студија случаја: Предвиђање путничке потражње на туристичком аеродрому и потенцијали опслужног подручја аеродрома Никола Тесла и Константин Велики.

 Практична настава

Примери авио-компанија. Анкетна истраживања на Аеродрому Београд. Вежбе: примена обрађених модела на реалне податке.

Услови за полагање испита:

1. Положен 1. колоквијум
2. Тачно урађене и предате вежбе
3. Одбрањен семинарски рад
4. Редовно похађање наставе

Полагање испита:

1. Парцијално - положена два колоквијума током семестра
2. Цео испит у испитном року - писмени (3 питања) и усмени (3 питања)

Литература:

М. Калић, 2012. Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 1, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет.