Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa operativnim mogućnostima vazduhoplova kroz ekonomsku analizu u eksploataciji vazduhoplova i operacijama.