Циљ предмета је да се студенти упознају са принципима ваздухопловне навигације, савременим технологијама у навигацији, са местом навигације у припреми летова као и практичним аспектима навигације.