Планирање и пројектовање инструменталних процедура за одлет, прилаз и слетање (конвенционалних и RNAV/RNP).