Ukoliko ne dobijate obaveštenja od predmetnog nastavika, potrebno je da se prijavite na mail: i.ivkovic@sf.bg.ac.rs