Prijave za slušanje ovog predmeta obavezno poslati na e-mail: i.ivkovic@sf.bg.ac.rs