Kurs iz transportnih mreža se sluša u učionici prema rasporedu objavljenom na sajtu fakulteta.