Fizika

prof. Olivera Šašić

Svi studenti koji žele da pristupe elektronskoj verziji predmeta Fizika (koji slušaju kod prof. Olivere Šašić) moraju izvršiti registraciju naloga na ovoj platformi i prijaviti se na kurs.

Za prijavu na kurs potrebno je dobiti šifru od predmetnog profesora putem Zahteva koji se šalje na mail adresu:

o.sasic@sf.bg.ac.rs

Zahtev treba da sadrži sledeće podatke:

Ime i prezime

Broj indeksa