Сврха предмета је стицање знања о задацима контроле летења, организацији ваздушног простора, системима контроле летења у циљу регулације и контроле саобраћаја, технологији и организацији процеса у контроли летења. Знања се односе на процесе планирања, саобраћајног пројектовања, организације и управљања. Посебна пажња се обраћа на аспекте безбедности, редовности и ефикасности.