Упознавање студената са концептом безбедности ваздушне пловидбе, основним појмовима у овој области, прикупљањем, анализом и коришћењем података о несрећама и незгодама, захтевима безбедности, међународним и наcионалним прописима, документовању безбедности, итд.