Cilj predmeta "Tržišno i marketinško poslovanje železnice" jeste upoznavanje studenata sa specifičnostima železničkog transportnog tržišta, aktuelnim problemima železničkog transportnog sistema, mesto i značaj železnice na tržištu transportnih usluga, definisanje pojma i elemenata tržišta transportnih usluga, značaj i mogućnosti upravljanja marketing aktivnostima železničke kompanije u cilju jačanja konkurentnosti železnice na globalnom transportnom tržištu, definisanje pojma i elemanata Benčmarkinga, Benčmarking u železničkom saobraćaju, uzrok i posledice sprovedenih reformi u stranim železničkim kompanijama. U okviru predmeta planirana je izrada seminarskog rada na temu "Ocena efikasnosti poslovanja izabrane železničke kompanije".