Osnovni cilj predmeta VAZDUHOPLOVNA PREVOZNA SREDSTVA 1 je upoznavanje studenata sa fundamentalnim karakteristikama transportnog aviona kroz analizu kompleksnih podsistema (krilo, trup, repne površine, stajni trap i pogonska grupa) u operacijama vazduhoplova. Posebna pažnja posvećena je i kategorizaciji vazduhoplova, putničkoj kabini, itd.