Profesor:
Prof. dr Goran Markovic

Asistent:
Prof. dr Marija Malnar

Uslov za izlazak na ispit OT1 po statutima 06 i 09 su polozeni SVI DALJE navedeni predmeti: matematika 1,2,3, elektrotehnika, vis, osnovi elektronike.

Po statutu 14 uslov su svi navedeni predmeti osim VIS. Studenti koji nisu polozili ove premete mogu da slusaju predavanja i vezbe, kao i da rade laboratorijske vezbe, domace zadatke i kolokvijume, ali ne mogu da izadju na ispit dok ne ispune uslov za polaganje ispita, tj. daju sve ove predemte.