Predmetni profesor:
Prof. dr Jelena Simićević, dipl. inž. saobr.

Kabinet: 203
Konsultacije: utorak 09-11h

Asistent:
Nataša Vidović, mast. inž. saobr.          
Kabinet: Laboratorija 13                                   
Konsultacije: četvrtak 10-12h