Predmetni profesor:
Doc. dr Vladimir Čuljković, dipl. inž. saobr.
Kabinet: 233
Konsultacije: utorak 11-13h


Asistenti:
Nataša Vidović. mast. inž. saobr.          
Kabinet: laboratorija 13 (suteren)                                    
Konsultacije: petak 13-15h