Cilj predmeta:

Ovladavanje najnovijim teorijskim i praktičnim znanjima, metodama i informacijama vezanim za transport robe železnicom. Takođe cilj predmeta jeste osposobljavanje studenata za analizu i ocenu mesta, mogućnosti i uloge železnice na transportnom tržištu.