Osnovni cilj kursa je upoznavanje studenata sa osnovnim tehno-eksploatacionim karakteristikama sredstava pretovarne mehanizacije, kao i sa primenom tih sredstava u pretovarno-manipulativnim operacijama pri rukovanju, kako rasutom, tako i komadnom robom