Kurs predstavlja nastavak Mehanizacije pretovara 1, u tri osnovna pravca. Prvi obuhvata metodologiju sistemskog pristupa projektovanju pretovarnih sistema. Drugi se odnosi na napredne metode utvrđivanja performansi pretovarnih sredstava. Treći obuhvata modele planiranja i upravljanja pretovarnih procesa, pri čemu je akcenat stavljen na mogućnosti primene linearnog programiranja, teorije masovnog opsluživanja i simulacije.