Pregled teme

 • OBAVEŠTENJA

  EXCEL документ са прелиминарним бодовима се налази испод списка студената за усмени.

  Уколико имате нека питања или недоумице или уочите грешку, пошаљите mail на m.stokic@sf.bg.ac.rs

  Резултати испита у фебруарском року 2018. године:

  Студенти који су полагали цео испит:

  Билибајкић Александар ДБ110313 43/60 28,6/40

  Бошковић Јелена ДБ130362 35/60 23,3/40

  Раденковић Кристина ДБ110304 5/60 3,3/40

  Студенти који су полагали део испита:

  Тодоровић Влада ДБ110031 22/30 14,6/20

  УСМЕНИ ИСПИТ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН У СРЕДУ (21.2.2018.) СА ПОЧЕТКОМ ОД 10h.

  Пријављивање за термине мејлом на m.stokic@sf.bg.ac.rs

  Резултати II колоквијума

  Име и презиме индекс оцена
  Станковић Коста ДБ120109 40,5 9
  Караџић Никола ДБ130331 36 8
  Ковач Младен ДБ130127 34 7+
  Ћировић Маја ДБ130215 33 7
  Драмићанин Александар ДБ130107 32 7
  Петровић Лена ДБ130236 32 7
  Осмајлић Душан ДБ120256 30 7-
  Ланговић Јована ДБ130125 21,5 5
  Терзић Никола  ДБ090328 17,5 5
  Билибајкић Александар ДТ110313 17,5 5
  Раденковић Кристина ДБ110304 10 5
 • Теме за семинарске радове:

  1. Разлике у обукама у погледу еко-вожње и дефанзивне вожње и значај ових обука за безбедност саобраћаја комерцијалних возила
  2. Принципи дефанзивне вожње комерцијалних возила
  3. Утицај обуке возача о коришћењу тахографа на повећање безбедности саобраћаја комерцијалних возила
  4. Утицај AETR споразума на повећање безбедности међународног саобраћаја комерцијалних возила
  5. Утицај Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима на повећање безбедности саобраћаја комерцијалних возила у Р. Србији
  6. Значај система за процену ризика возача и превозника у Закону о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима и Европском законодавству у безбедности саобраћаја
  7. Утицај система техничког прегледа комерцијалних возила на безбедност саобраћаја
  8. Технички преглед комерцијалних возила на путу (roadside roadworthiness test) и његов значај на повећање безбедности саобраћаја
  9. Значај система за праћење будности возача (Driver Alert System) на повећање безбедности саобраћаја комерцијалних возила
  10. Аналогни тахографи и њихов значај у безбедности саобраћаја комерцијалних возила, проблеми и злоупотребе
  11. Могућност коришћења података о брзини комерцијалног возила са аналогног и дигиталног тахографа са аспекта превенције и санкционисања прекорачења брзине
  12. Могућност прецизног евидентирања брзине кретања возила на аналогном тахографу са аспекта вештачења (експертизе) саобраћајних незгода
  13. Могућност прецизног евидентирања и праћења брзине кретања возила на дигиталном тахографу са аспекта вештачења (експертизе) саобраћајних незгода
  14. Карактеристике и функције различитих генерација дигиталних тахографа и њихов значај у погледу безбедности саобраћаја комерцијалних возила
  15. Паметни (смарт) тахографи: функције и очекивани ефекти са аспекта унапређења безбедности саобраћаја комерцијалних возила
  16. Међусобна повезаност и зависност обављања функција граничника брзине и тахографа у комерцијалним возилима
  17. Значај граничника брзине за безбедност теретних возила на дугим релацијама и њихова улога приликом претицања
  18. Граничник брзине и његова улога у повећању безбедности саобраћаја аутобуса у градском и приградском транспорту путника
  19. Граничник брзине и његова улога у повећању безбедности саобраћаја аутобуса у међумесном и међународном транспорту путника
  20. Сензори на комерцијалним возилима који утичу на безбедност саобраћаја
  21. Савремени системи на пнеуматицима пнеуматика комерцијалних возила и њихов утицај на безбедност саобраћаја комерцијалних возила
  22. Систем за праћење притиска у пнеуматицима (Tire pressure monitoring system TPMS) и његов утицај на безбедност саобраћаја
  23. Значај ретардера (Engine Brake, Exhaust Brake, Retarder или Intarder) за безбедност комерцијалних возила
  24. Значај система против блокирања точкова (ABS) за безбедност комерцијалних возила
  25. Значај серво-управљача кочница и електронских система за помоћ приликом кочења (Brake Assist System) за безбедност комерцијалних возила
  26. Значај система против проклизавања точкова (Anti-Slip Regulation или Traction Control System) за безбедност комерцијалних возила
  27. Значај електронског система за управљање стабилношћу возила (Electronic Stability Program или Electronic Stability Control) за безбедност саобраћаја комерцијалних возила
  28. Значај темпомата са аспекта безбедности саобраћаја комерцијалних возила на аутопутевима
  29. Значај активног темпомата, тј. система за активно управљање брзином (Autonomous Cruise Control (CC) или Adaptive CC или Active CC или Intelligent CC) за безбедност саобраћаја аутобуса у међумесном и међународном транспорту путника
  30. Значај активног темпомата, тј. система за активно управљање брзином (Autonomous Cruise Control (CC) или Adaptive CC или Active CC или Intelligent CC) за безбедност саобраћаја теретних возила на дугим релацијама
  31. Значај система за избегавање саобраћајне незгоде (Collision Avoidance System) за безбедност саобраћаја комерцијалних возила
  32. Значај система за упозорење о напуштању саобраћајне траке (Lane guard system или Lane Departure Warning System или Lane Warning/Keeping System) за безбедност саобраћаја комерцијалних возила
  33. Значај система за упозоравање о присуству возила у мртвом углу (Blind Spot Monitor или Blind Spot Information System) за безбедност саобраћаја комерцијалних возила
  34. Значај адаптивног осветљења возила за безбедност саобраћаја комерцијалних возила
  35. Принципи и значај контурног обележавања теретних возила са аспекта безбедности саобраћаја
  36. Безбедност експлоатације комерцијалних возила са погоном на гасовита горива (течни нафтни гас ТНГ и компримовани природни гас КПГ)
  37. Коришћење алтернативних горива и погона лаких комерцијалних возила у дистрибуцији робе у градовима и њихов утицај на безбедност саобраћаја
  38. Коришћење алтернативних горива и погона комерцијалних возила за транспорт терета на дугим релацијама и њихов утицај на безбедност саобраћаја
  39. Коришћење алтернативних горива и погона аутобуса за градски и приградски транспорт путника и њихов утицај на безбедност саобраћаја
  40. Коришћење алтернативних горива и погона аутобуса за међумесни и међународни транспорт путника и њихов утицај на безбедност саобраћаја

  • плавом бојом су означене расположиве теме
  • црвеном бојом су означене "заузете" теме (за које су се студенти већ пријавили)

  Студенти су обавезни да се пре почетка израде, пријаве асистенту за одређену тему. Тек кад асистент/професор потврди (мејлом) да је одређени студент добио задату тему, започети са израдом семинарског рада.
  Не могу се пријавити два студента за израду исте теме семинарског рада (у једној генерацији), тако да ће се првенство одређивати или по брзини (датуму) пријављивања или по договору са кандидатима (ако су се истовремено пријавили).

 • Упутство за израду домаћег рада

  Домаћи задаци треба да буду сажети извештаји (на 1-2 стране) о изабраној или задатој теми (бира се једна од понуђених тема по домаћем раду). Треба да буде у највећој мери самостално истраживање интернета и тржишта са сопственим "критичким освртом" на значај теме (коришћени извори: литература и сајтови се морају адекватно навести - цитирати).

  Поред адекватног одговора на постављену тему оцењиваће се самосталност и оригиналност рада!
  • Домаћи рад 1

   Генерација 2013.

   а) Модели и цене комерцијалних возила: Доставна возила
   б) Модели и цене комерцијалних возила: Соло теретна возила
   в) Модели и цене комерцијалних возила: Транспортни састави (тегљач + полуприколица)
   г) Модели и цене комерцијалних возила: Аутобуси

  • Домаћи рад 2

   Генерација 2013.
   Флуиди на путничким и теретним моторним возилима (карактеристике, количине/потрошња, просечне фреквенције замене/доливања, начин снабдевања и евентуалне предности и мане)