Pregled teme

 • ОБАВЕШТЕЊА

  исправљен EXCEL документ са прелиминарним бодовима се налази испод списка студената за усмени.

  Уколико имате нека питања или недоумице или уочите грешку, пошаљите mail на m.stokic@sf.bg.ac.rs

  Резултати испита у фебруарском року 2018. године:

  Студенти који су полагали цео испит:

  /


  Студенти који су полагали део испита:

  Ивковић Ања ДТ150081 28/30 19/20
  Ристић Николета ДТ150369 19/30 13/20
  Ђукић Никола ДТ140090 13/30 8,7/20

  УСМЕНИ ИСПИТ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН У СРЕДУ (21.2.2018.) СА ПОЧЕТКОМ ОД 10h.


  Пријављивање за термине мејлом на m.stokic@sf.bg.ac.rs

 • Домаћи радови

 • Упутство за писање домаћих радова

  Домаћи задаци треба да буду сажети извештаји (на 1-2 стране) о изабраној или задатој теми (бира се једна од понуђених тема по домаћем раду). Треба да буде у највећој мери самостално истраживање интернета и тржишта са сопственим "критичким освртом" на значај теме (коришћени извори: литература и сајтови се морају адекватно навести - цитирати).

  Поред адекватног одговора на постављену тему оцењиваће се самосталност и оригиналност рада!
  • Теме за семинарске радове

   1. Конструкционе разлике између облика каросерије и кабине вучних теретних возила (тегљача и камиона) на Америчком и Аустралијском континенту и Евро-Азијском континенту
   2. Класификација возила и највеће дозвољене димензије и масе комерцијалних возила у Р. Србији и у Европи
   3. Класификација возила и Највеће дозвољене димензије и масе комерцијалних возила у Америци и Аустралији
   4. Улога возача у постизању еколошке и економичне експлоатације комерцијалних возила
   5. Значај обуке возача у домену еко-вожње за повећање енергетске ефикасности лаких комерцијалних возила
   6. Значај обуке возача у домену економичне и еколошки одговорне вожње за повећање енергетске ефикасности транспорта робе на дугим релацијама
   7. Значај обуке возача у домену економичне и еколошки одговорне вожње за повећање енергетске ефикасности дистрибуције робе у градовима
   8. Значај обуке возача у домену економичне и еколошки одговорне вожње за повећање енергетске ефикасности јавног градског и приградског транспорта путника
   9. Значај обуке возача у домену економичне и еколошки одговорне вожње за повећање енергетске ефикасности међумесног и међународног транспорта путника
   10. Енергетска ефикасност комерцијалних возила са погоном на конвенционална фосилна горива (дизел)
   11. Енергетска ефикасност комерцијалних возила са погоном на гасовита горива (течни нафтни гас ТНГ и компримовани природни гас КПГ)
   12. Одговарајућа алтернативна горива и погони лаких комерцијалних возила за дистрибуцију робе у градовима
   13. Одговарајућа алтернативна горива и погони комерцијалних возила за транспорт терета на дугим релацијама
   14. Одговарајућа алтернативна горива и погони аутобуса за градски и приградски транспорт путника
   15. Одговарајућа алтернативна горива и погони аутобуса за међумесни и међународни транспорт путника
   16. Савремене технологије у праћењу стања и трошења пнеуматика комерцијалних возила
   17. Интелигентни пнеуматици комерцијалних возила
   18. Нови материјали и конструкције точкова и пнеуматика комерцијалних возила
   19. Еколошко означавање (eco-labeling) пнеуматика и значај овог система у друмском транспорту
   20. Значај пнеуматика са смањеним отпором котрљања (low resistance tires) на повећање енергетске ефикасности комерцијалних возила
   21. Мере и уређаји за повећање аеродинамичности теретних возила
   22. Ефекти мера и уређаја за смањење отпора ваздуха у циљу повећања енергетске ефикасности аутобуса
   23. Значај бочних и кровних дефлектора на аутовозовима (транспортним саставима) на смањење отпора ваздуха
   24. Аналогни тахографи и њихов значај у контроли времена управљања возилом и одмора професионалних возача, проблеми и злоупотребе
   25. Карактеристике и функције различитих генерација дигиталних тахографа и њихов значај у контроли времена управљања возилом и одмора професионалних возача
   26. Даљинско преузимање података са дигиталног тахографа: карактеристике, начин функционисања, предности и недостаци са аспекта међународног транспорта робе
   27. Даљинско преузимање података са дигиталног тахографа: карактеристике, начин функционисања, предности и недостаци са аспекта великог возног парка за дистрибуцију робе
   28. Паметни (смарт) тахографи: динамика увођења, функције и очекиване карактеристике
   29. Веза и значај граничника брзине и тахографа у комерцијалним возилима
   30. Граничник брзине и његова улога у повећању економичности експлоатације аутобуса у градском и приградском транспорту путника
   31. Граничник брзине и његова улога у повећању економичности експлоатације аутобуса у међумесном и међународном транспорту путника
   32. Врсте ретардера или успоривача (Engine BrakeExhaust BrakeRetarder или Intarder) и њихов значај у повећању енергетске ефикасности комерцијалних возила
   33. Значај система против блокирања точкова (ABS) у експлоатацији комерцијалних возила
   34. Значај серво-управљача кочница и електронских система за помоћ приликом кочења (Brake Assist System) у експлоатацији комерцијалних возила
   35. Значај система за електронску расподелу силе кочења (Electronic Distribution of Brake-force) у експлоатацији комерцијалних возила
   36. Значај система против проклизавања точкова (Anti-Slip Regulation или Traction Control System) у експлоатацији комерцијалних возила
   37. Значај електронског система за управљање стабилношћу возила (Electronic Stability Program или Electronic Stability Control) у експлоатацији комерцијалних возила
   38. Значај темпомата са аспекта економичности потрошње горива комерцијалних возила
   39. Значај активног темпомата, тј. система за активно управљање брзином (Autonomous Cruise Control (CC) или Adaptive CC или Active CC или Intelligent CC) у експлоатацији аутобуса у међумесном и међународном транспорту путника
   40. Значај активног темпомата, тј. система за активно управљање брзином (Autonomous Cruise Control (CC) или Adaptive CC или Active CC или Intelligent CC) у транспорту терета на дугим релацијама
   41. Значај система за избегавање саобраћајне незгоде (Collision Avoidance System) у експлоатацији комерцијалних возила
   42. Значај система за упозорење о напуштању саобраћајне траке (Lane guard system или Lane Departure Warning System или Lane Warning/Keeping System) у експлоатацији комерцијалних возила
   43. Значај система за контролу мртвог угла, тј. упозоравање о присуству возила у мртвом углу (Blind Spot Monitor или Blind Spot Information System или Lane Changing Support) у експлоатацији комерцијалних возила
   44. Значај система за очекивано управљање погоном возила (Predictive Powertrain Control) на повећање енергетске ефикасности теретних возила
   45. Значај адаптивног осветљења возила у експлоатацији комерцијалних возила
   46. Телематски уређаји на комерцијалним возилима и њихов потенцијални утицај на повећање енергетске ефикасности возила


   • плавом бојом су означене расположиве теме
   • црвеном бојом су означене "заузете" теме (за које су се студенти већ пријавили)

   Студенти су обавезни да се пре почетка израде, пријаве асистенту за одређену тему. Тек кад асистент/професор потврди (мејлом) да је одређени студент добио задату тему, започети са израдом семинарског рада.
   Не могу се пријавити два студента за израду исте теме семинарског рада (у једној генерацији), тако да ће се првенство одређивати или по брзини (датуму) пријављивања или по договору са кандидатима (ако су се истовремено пријавили).