Pregled teme

 • Opšta sekcija

  NOVI termin I kolokvijuma:

  subota 19.05.2018. godine, 16h, učionica 315.

  Rezultati kolokvijuma i uvid u radove:

  sreda 23.05.2018. godine, 14h, kabinet 109.

  Poslednji rok za predaju seminarskog rada je 22.05.2018. godine.

  Predmetni nastavnik:

  Prof. dr Branka Dimitrijević, dipl. inž.

  (b.dimitrijevic@sf.bg.ac.rs), kabinet 109.

  Saradnik na predmetu:

  Doc. dr Vladimir Simić, dipl. inž.

  (vsima@sf.bg.ac.rs), kabinet 229.

  Konsultacije

  Ponedeljak

  13-15h

  Utorak

  12-14h

 • Predavanja

  Prof. dr Branka Dimitrijević, dipl. inž.

 • Bodovi

  Generacija 2017/2018